Quặng Apatit tuyển

Quặng Apatit tuyển

  Liên hệ

  Quặng Apatit: (Giới hạn thành phần hoá học £ %)

  Số

  TT

  Sản phẩm

   

  Thành phần %

  Quặng I

  nguyên

  khai

  Quặng II

  nguyên

  khai

  Quặng III

  nguyên

  khai

  Quặng

  tuyển

  1 P2O5 32 ± 1 23 ± 1 15 ± 1 32 ± 1
  2 SiO2 17 8 50 15
  3 CaO 45 43 22 45
  4 Fe2O3 3,5 2 4 1 – 2,5
  5 Al2O3 6 1 8 3 – 4,5
  6 MgO 3 7 3 1
  7 H2O 14± 1 3± 1 18± 1 16 ¸ 18
  8 Cỡ hạt (mm) 1¸250: 70% 25 ¸250: 70% 1¸250: 70% < 0,1: 98%

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Quặng Apatit tuyển”