Cụm Thi đua số 1 – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 31/7/2023, tại Công ty Apatit Việt Nam (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đồng chí Vũ Thanh Thủy – Phó Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng; Về phía đơn vị Cụm trưởng có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo, chủ tịch các đoàn thể và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các Công ty: Công ty Cổ phần DAP – Vinachem (Cụm phó), Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem, Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình và Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào.

(Ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm Cụm thi đua số 1-Tập đoàn HCVN)

          Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến thảo luận nêu lên những ưu điểm và chỉ ra điểm hạn chế cần khắc phục trong quá trình triển khai phát động các phong trào thi đua tại đơn vị, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, đó là: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm; Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, khích lệ, động viên CBCNV, người lao động trong các đơn vị hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng nội dung, tiêu chí, chủ đề hành động cụ thể. Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những mô hình mới, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn nghệ thể dục thể thao và trao đổi kinh nghiệm các đơn vị trong Cụm thi đua./.

Cụm trưởng Cụm thi đua số 1- Tập đoàn HCVN phát biểu thảo luận tại Hội nghị.